styrelsen
Ordförande : Sven-Ingvar Andersson  Tele : 040-54 77 90

Ordförande : Sven-Ingvar Andersson

Tele : 040-54 77 90

Sekreterare

Gunilla Nilsson

Kassör

Tina Pettersson