styrelsen

Ordförande : Sven-Ingvar Andersson

Tele : 040-54 77 90

Ordförande : Sven-Ingvar Andersson  Tele : 040-54 77 90

LEDAMÖTER

Gunilla Nilsson

Kassör/Sekreterare

Tina Pettersson