Vi som sänder på 92,0

Programledare

Margareta Gunnarsson

(Maggan)

Tekniker

Daniel Nilsson

(Danne)