Vi som sänder på 92,0

Programledare

Margareta Gunnarsson

(Maggan)

Tekniker

Ingvar Nilsson

Programledare 

Kristina Härstedt

Tekniker

Daniel Nilsson

(Danne)